ZST - SWAT 40

April 3, 2011

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Toru Sakakibara

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 2nd round

Yoshinari Shinba

1-2-1

Shin Takenaka

1-0-1
VS 2 Rounds Result Draw in the 2nd round

Masakazu Ikezaki

0-0-0

Masatoshi Kondo

1-1-3
VS 2 Rounds Result Draw in the 2nd round

Satoshi Ishimori

2-1-0
Win

Atsushi Nagayama

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 2nd round

Masato Yoshino

0-0-0
Win

Shinsaku Ide

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Noafumi Sekine

0-0-0
Win

Tomoya Akita

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Atsushi Saito

Shibatar 0-0-0

Kazuo Miyazawa

0-1-0
VS 2 Rounds Result Draw in the 2nd round

Soichi Honda

1-0-0
Win

Koji Suzuki

0-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Ankle Lock in the 1st round

Daiki Miyamoto

0-0-0