David Jacobs' BJJGround BALEIAS CLASSICS:Margarida x Gordo Brasileiro 2000

9 days ago
1/1/01
Posts: 8462

 

6 days ago
10/5/11
Posts: 5422

Safe to say imo that Roberto Jiminez takes both of them out in todays bjj.

6 days ago
8/15/07
Posts: 16782
Margarida has always been one of my favorites.